Wiadomości

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa w powiecie chełmińskim – podsumowanie 2022 roku

Data publikacji 16.01.2023

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa (KMZB) to aplikacja, która funkcjonuje w Polsce od lata 2016 roku. Za jej pośrednictwem obywatele informują o lokalnych zagrożeniach, które następnie są weryfikowane przez policjantów. Mieszkańcy powiatu chełmińskiego bardzo chętnie korzystają z tej formy przekazu informacji o różnego rodzaju nieprawidłowościach.

KMZB to prosta, a także, jak się okazuje, skuteczna forma komunikowania się obywateli z Policją. Obsługa tej aplikacji, z punktu widzenia osoby korzystającej z niej jest banalnie prosta. Wystarczy wpisać w okno przeglądarki „KMZB”, lub kopiując poniższy link  https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.html . Co najważniejsze, obsługa aplikacji jest bardzo intuicyjna, nie ma potrzeby logowania się i podawania swoich danych, a w sytuacji, kiedy w trakcie nanoszenia zagrożenia na mapę pomylimy się, nie niesie to za sobą żadnych konsekwencji.

Za obsługę KMZB odpowiedzialni są wyznaczeni w komendach miejskich i powiatowych Policji lokalni koordynatorzy, którzy przekazują informacje, dotyczące naniesionych zagrożeń funkcjonariuszom, którzy następnie weryfikują naniesione przez obywateli zagrożenia. Zagrożenie może zostać potwierdzone, niepotwierdzone lub zakwalifikowane jako żart lub pomyłka. W przypadku potwierdzenia, w zależności od rodzaju zagrożenia, jest ono eliminowane przez Policję, lub inny odpowiedzialny podmiot.

W 2022 roku w powiecie chełmińskim obywatele nanieśli 349 zagrożeń (w 2021 roku takich zagrożeń naniesiono 455). Policjanci potwierdzili 159 zagrożeń, z czego wyeliminowano 156, natomiast w przypadku 3 zagrożeń trwają czynności zmierzające do ich wyeliminowania. Policjanci nie potwierdzili 183 zagrożeń, natomiast 7 zostało zakwalifikowanych jako żart lub pomyłka. Zdecydowana większość wszystkich naniesionych zagrożeń dotyczyła bezpieczeństwa w ruchu drogowym i nieprawidłowości w infrastrukturze drogowej.

Liczba i rodzaj naniesionych przez społeczeństwo zagrożeń w powiecie chełmińskim przedstawia się następująco:

 • Przekraczanie dozwolonej prędkości – 143
 • Nieprawidłowe parkowanie – 65
 • Spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych – 37
 • Niewłaściwa infrastruktura drogowa – 24
 • Grupowanie się małoletnich zagrożonych demoralizacją – 20
 • Akty wandalizmu – 10
 • Zła organizacja ruchu drogowego – 10
 • Znęcanie się nad zwierzętami – 8
 • Wałęsające się bezpańskie psy – 7
 • Miejsce niebezpiecznej działalności rozrywkowej – 5
 • Nielegalne rajdy samochodowe – 5
 • Dzikie wysypiska śmieci – 4
 • Osoba bezdomna wymagająca pomocy – 4
 • Używanie środków odurzających – 3
 • Żebractwo – 2
 • Nielegalna wycinka drzew – 1
 • Niszczenie zieleni – 1.

Od początku funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa w powiecie chełmińskim, do końca 2022 roku policjanci otrzymali 2172 zgłoszenia o wszelkiego rodzaju nieprawidłowościach za pośrednictwem tej aplikacji.

Policjanci zachęcają do korzystania z KMZB, jednocześnie przypominając, że w sytuacjach wymagających szybkiej interwencji, a przede wszystkim zagrożenia zdrowia i życia, należy informować Policję i inne służby za pośrednictwem numeru alarmowego.

Powrót na górę strony