Wiadomości

Policjanci wspólnie z pracownikiem Urzędu Miasta w Chełmnie kontrolowali punkty sprzedaży alkoholu na terenie miasta

Data publikacji 08.12.2022

Chełmińscy dzielnicowi, a także osoba odpowiedzialna z ramienia chełmińskiego ratusza za rozwiązywanie problemów alkoholowych sprawdzali, czy w miejscach, gdzie na terenie miasta sprzedawany jest alkohol i wyroby tytoniowe przestrzegane są przepisy dotyczące sprzedaży tych produktów. Na terenie Chełmna kontrola przebiegła bez większych uwag.

Wczoraj (7 grudnia 2022), funkcjonariusze chełmińskiej komendy wzięli udział w kontroli, ukierunkowanej na przestrzeganie przez sprzedawców przepisów, dotyczących obrotu alkoholem i wyrobami tytoniowymi. Przedsięwzięcie zostało zainicjowane przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chełmnie, której członkini uczestniczyła w kontroli.

Tego dnia, mundurowi i kontrolerka z urzędu miasta sprawdzili 51 punktów sprzedaży alkoholu i wyrobów tytoniowych. Zwracano uwagę na prawidłowe umieszczenie informacji dotyczących zakazu sprzedaży tych produktów osobom niepełnoletnim, a w przypadku alkoholu, osobom nietrzeźwym. Ponadto, zwrócono uwagę na obowiązek weryfikacji wieku osób, których wygląd wskazuje na to, że nie są pełnoletnie.

Każda kontrola zakończyła się wręczeniem zaproszenia dla kierownictwa i sprzedawców na szkolenie, dotyczące sprzedaży wyrobów dozwolonych od 18 roku życia, a także prawidłowego oznakowania stoisk z alkoholem i wyrobami tytoniowymi, którego organizatorem będzie Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chełmnie.

 • policjanci kontrolują punkt sprzedaży alkoholu
 • tabliczka, informująca o zakazie sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym i niepełnoletnim
 • tabliczka informująca o zakazie sprzedaży alkoholu niepełnoletnim i nietrzeźwym
 • policjanci kontrolują punkt sprzedaży alkoholu
 • policjanci kontrolują punkt sprzedaży alkoholu
 • policjanci kontrolują punkt sprzedaży alkoholu
 • policjanci kontrolują punkt sprzedaży alkoholu
 • policjanci kontrolują punkt sprzedaży alkoholu
 • policjanci kontrolują punkt sprzedaży alkoholu
 • policjanci kontrolują punkt sprzedaży alkoholu
 • policjanci kontrolują punkt sprzedaży alkoholu
 • policjanci kontrolują punkt sprzedaży alkoholu
 • policjanci kontrolują punkt sprzedaży alkoholu
 • policjanci kontrolują punkt sprzedaży alkoholu
 • policjanci kontrolują punkt sprzedaży alkoholu
Powrót na górę strony