Wiadomości

Policjantka mówiła o odpowiedzialności nieletnich za popełnienie czynów karalnych

Data publikacji 24.11.2022

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chełmnie gościł funkcjonariuszkę chełmińskiej komendy, która tłumaczyła młodzieży, jakie konsekwencje mogą ponieść oni, a także ich opiekunowie w sytuacji, kiedy dopuszczą się czynów karalnych. W spotkaniu oprócz podopiecznych ośrodka, udział wzięli ich wychowawcy.

Zajęcia dla uczniów placówki odbyły się w ramach szkolnego dnia profilaktyki pod tytułem „Ponosimy odpowiedzialność za własne decyzje”. W trakcie tych zajęć mundurowa omówiła tematykę demoralizacji, odpowiedzialności nieletnich za czyny karalne, a także problem dotyczący cyberprzemocy.

Głównym celem zajęć było przeciwdziałanie występowaniu zachowań agresywno-przemocowych, realizowanych przy użyciu technologii komunikacyjnych, zarówno w szkole, jak i poza nią. Dostępność do Internetu, wszelkiego rodzaju komunikatorów i portali społecznościowych, a przede wszystkim poczucie anonimowości sprawia, że łatwo przychodzi ośmieszanie, poniżanie i namawianie innych do takich zachowań, co niestety często prowadzi do tragedii.

Prowadząca zajęcia zapoznała uczniów z prawnymi konsekwencjami, jakie grożą nieletnim za zachowania niezgodne z prawem i ogólnie przyjętymi normami społecznymi. Uświadomiono uczestników spotkania, że szeroko rozumiana cyberprzemoc wśród rówieśników, m.in. publikowanie i rozsyłanie ośmieszających zdjęć czy filmów, a także podszywanie się pod inną osobę, czy też publikowanie obraźliwych komentarzy niesie za sobą poważne konsekwencje.       

  • policjantka mówi do uczestników spotkania
  • policjantka mówi do uczestników spotkania
Powrót na górę strony